Home News Aaron Telitz takes Barber Pro Mazda pole